Аграрната реформа во Куба

  • Пишува Никола Петров – Координатор на Левица – Земјоделски сектор

Како Куба го трансформираше своето земјоделство од капиталистичко индустријализирано во социјалистичко, зелено и одржливо земјоделство?

Куба го трансформираше своето земјоделство од систем со ниска продуктивност, високо субвенциониран и со висок инпут во попродуктивен и позелен систем, истовремено отстранувајќи ги субвенциите. Урбаното земјоделство, земјишната реформа, пазарните реформи и целосната преориентација на универзитетскиот систем се збирот на политички реформи кои го изменија земјоделството на Куба.

За да разбереме како настанале овие промени, мора да знаеме нешто за историјата на Куба. Од 1492 до 1898 година, таа била колонија на Шпанија, чие владеење било брутално дури и според шпанските стандарди. И домородното население Таино и шумата биле уништени за да се направи место за големи фарми за шеќер на кои работеле робови, и кои биле во рацете на неколку богати сопственици. Во 1898 година, Соединетите Држави влегоа во шпанско-американската војна, Шпанија беше лесно поразена, а Куба премина под воена управа на САД од 1898.

Во текот на следните неколку децении, американските бизниси и поединци се здобија со некои од најдобрите земјишта, додека Амандманот Плат ѝ дозволи на американската војска да интервенира секогаш кога американските интереси беа загрозени, а американските маринци беа стационирани во Куба за да ги заштитат американските интереси. Производството на шеќер продолжи да го зголемува значењето на сметка на производството на храна, што предизвика поголема зависност од увоз на храна. Богатството беше концентрирано во неколку раце, а огромното мнозинство Кубанци продолжија да живеат во сиромаштија без пристап до земја или приходи доволни за да ги прехранат своите семејства.

На 31 декември 1958 година, владата на Батиста беше соборена и социјалистичката влада ја презеде власта. Експропријацијата на американскиот имот на Куба доведе до политика на изолација од САД. До 1960 година, изолационистичката политика предизвика Фидел Кастро да се сврти кон Советскиот блок. Кубанските земјоделски политики го следеа советскиот модел – големите монокултурни државни фарми беа високо механизирани и многу зависни од хемиски ѓубрива и пестициди. Кубанското земјоделство користело повеќе вештачко ѓубриво и речиси исто толку трактори по хектар како она на САД. Советскиот Сојуз го субвенционираше овој индустриски модел со тргување со нафта, хемикалии и машини за кубанскиот шеќер по повластени стапки.

Потоа, во 1989 година падна Берлинскиот ѕид. Во исто време, трговското ембарго на САД се заостри, а Куба беше втурната во економска криза. Бруто домашниот производ (БДП) се намали за 25% помеѓу 1989 и 1991 година. Куба влезе во она што еуфемистички се нарекува „Посебен период“. Увозот на нафта (и следствено на гориво) падна за 50%; достапноста на ѓубрива и пестициди падна за 70%; Увозот на храна и други производи падна за 50%; и што е најпогубно, внесот на калории падна за 30%. Дополнително влошувајќи ја економската криза, во 1992 година Соединетите држави го усвоија „Актот за кубанска демократија“, со кој се забранува помош на Куба во форма на храна, лекови и медицински материјали.

Соочена со оваа криза, Куба радикално го промени државниот сектор во 1993 година; околу 80% од обработливото земјиште тогаш го држеше државата, и повеќе од половина беше предадена на работниците во форма на задруги – UBPC (Основна единица за кооперативно производство). Земјоделците закупуваат државно земјиште бесплатно, во замена за исполнување на производните квоти. Тие можат дури и да ја остават земјата во наследство, сè додека таа продолжува да се обработува. Реформата од 1994 година им дозволи на земјоделците да го продаваат своето вишок производство на пазарите на фармерите.

Реформите нагласуваа пет основни принципи. Најголем фокус се даваше на агроеколошката технологија, поддржана од државниот универзитетскиот систем за истражување, образование и екстензии. За да ја разбереме големината на оваа преориентација, треба за момент да замислиме како сите наши земјоделски факултети ја преориентираат целата своја наставна програма, истражувачки програми и кадар кон агроекологија. Ова беше првиот принцип на реформата.

Вториот принцип на реформата беше земјишната реформа; државните фарми беа претворени во задруги или поделени на помали приватни единици, а секој што сака да се занимава со земјоделство може да го прави тоа и бесплатно да го изнајмува. Всушност, беше спроведена политика на „правото на фарма“.

Трет принцип на реформата беше праведни цени за земјоделците. Земјоделците можат да го продаваат своето вишок производство на пазарите на фармерите, а просечните примања на земјоделците беа трипати поголеми од другите работници во Куба.

Четвртиот принцип на реформа е акцентот на локалното производство со цел да се намалат транспортните (а со тоа и енергетските) трошоци. Урбаното земјоделство, клучот за оваа реформа, ја произведува речиси препорачаната дневна доза од 300 грама по лице производ.

Петтиот принцип на реформите е обука од фармер до земјоделец како столб на системот за проширување.

Какви беа резултатите од овие реформи? Производството на зеленчук се зголеми четирикратно помеѓу 1994 и 1999 година, додека производството на грав се зголеми за 60% и цитрус за 110%. Производството на компири се зголеми за 75%, а житариците се зголемија за 83% помеѓу 1994 и 1998 година. Внесот на калории се искачи на 2.580 по глава на жител дневно – нешто под минимумот препорачан од Светската здравствена организација. Ова е и покрај тоа што Куба е втората најсиромашна земја во Америка.

Преобразувањето на земјоделството на Куба во поодржливи практики се фокусираше на урбаното земјоделство и домашните култури. Шеќерот продолжува да се произведува во монокултура, но се зголемуваат количините на органски шеќер, главно за извоз.

Урбаното земјоделско производство се искачи од занемарливото во 1994 година на повеќе од 600.000 метрички тони во 2000 година. Има повеќе од 200.000 урбани фарми со големина од неколку метри до хектар. Производните практики се потпираат на органска материја, вермикултура, подигнати кревети, плодоред, придружно сечење и биопестициди. Приносите се меѓу 6 и 30 килограми по квадратен метар.

Реформите не дадоа драматични резултати за шеќерот, месото или млечните производи, ниту за традиционалните увозни култури (ориз и грав). Куба продолжува да се потпира на увоз на храна, како што се потпира откако беше колонизирана. Во 2000 година, Куба увезла за 141 милион американски долари ориз, за 65 милиони американски долари грав и за 60 милиони американски долари млечни производи. Куба, исто така, увезува околу еден милион метрички тони добиточна храна, скоро половина милион метрички тони соја, 100.000 метрички тони пилешко и свинско месо, како и значителни количини масло за јадење, брашно од соја и слад. Поради ембаргото на САД, Куба мора да ги купува овие производи од далечни земји, додавајќи во просек 30% на цената на увозот на храна во однос на тоа што би платиле за американските производи. На пример, Куба купува ориз од Индија и Кина, млечни производи од Европската унија, житарки од Јужна Америка и Источна Европа и месо од Канада и Бразил.

На Куба интелектуалната сопственост се управува и како јавен ресурс. Кубанските истражувачи развиваат биотехнолошки апликации за земјоделството и медицината. Сепак, кубанската влада спречува некој да патентира откритија финансирани од владата. Интелектуалната сопственост развиена со јавни средства се третира како јавен ресурс.

Социјалната еднаквост има висок приоритет за кубанската влада отколку личната слобода. Кубанците дури ја делат својата сиромаштија, животниот стандард е подеднакво низок. Сепак, и покрај тоа што е втора најсиромашна земја во Америка, нема широко распространет глад, домувањето е генерално бесплатно, а Кубанците се едни од најобразованите нации во светот и постои универзална бесплатна здравствена заштита.

Без оглед на тоа што се случува на политичко ниво, Куба ќе продолжи да ги промовира агроеколошките практики и да го шири урбаното земјоделство само затоа што тие даваат позитивни резултати. Лошите искуства со големите земјоделски корпорации ја прават мала веројатноста дека некој би можел веродостојно да промовира враќање на големите корпорации со висок придонес како прашање на националната политика.

Позитивните резултати што земјоделците, универзитетските истражувачи ги добиваат од трансформацијата на кубанското земјоделство веројатно ќе ги охрабрат да продолжат да следат одржливи практики и во иднина. Кубанците се хранат подобро и поздраво од порано, иако работите се далеку од совршени.

Степенот на идниот успех со одржливото земјоделство секако ќе зависи и од тоа на кои пазари ќе имаат пристап кубанските земјоделци и со какви видови конкуренција ќе се соочат од увозот. Иако се направени големи чекори, Куба најверојатно и во блиска иднина ќе биде увозник на храна, но во нејзин интерес ќе биде да го купи увезеното месо, ориз, грав, масло, соја и млечни производи што е можно поевтино.