На денешен ден е починат Ф. Енгелс, еден од основачите на марксизмот

Фридрих Енгелс беше политички филозоф, социолог, комунистички револуционер и крупна фигура во европското социјалистичко движење во втората половина на 19

Read more

На денешен ден Град Скопје е ослободен од фашистичкиот окупатор

На 13 ноември 1944 година, борците од 42-та и 50-та народноослободителна дивизија на македонската војска и 16-та македонска бригада го

Read more

На денешен ден проработува првата партизанска печатница „Гоце Делчев“ во Македонија

Пред 81 година, на 6 ноември 1942 година, во селото Битуше, проработела првата партизанска печатница во Македонија „Гоце Делчев“. За

Read more

Улогата на работничката класа во подобрувањето на материјалната и социјална положба на работниците пред Втората светска војна

При изучувањето на улогата и однесувањето на работничката класа во текот на НОВ и социјалистичката револуција на Македонија, неопходно внимание

Read more

На денешен ден германските окупаторски сили ги извршиле масакрите кај селата Прждево и Бесвица

Со цел да обезбедат посигурно минување по линијата Солун-Скопје-Белград, германските единици решиле да зададат удар кон народноослободителното движење во реоните

Read more

На денешен ден 1942 година е формиран партизанскиот одред „Јане Сандански“

На 8 септември 1942 година во Лавчанската корија, Тодор Ангелевски (Тошо Даскало) – Строгов како член на Окружниот оперативен штаб

Read more