На денешен ден е роден Коста Солев Рацин – Македонски великан, поет и револуционер

Коста Солев Рацин (1908 – 1943) е една од најистакнатите интелектуалци што ги дала Македонија во периодот помеѓу двете светски војни,

Read more

На денешен ден почина македонскиот великан Блаже Конески

Блаже Конески (19 декември 1921 – 7 декември 1993) е најзначајната фигура на македонскиот 20 век. Филолог, поет, прозаист, есеист,

Read more

На денешен ден е починат Ф. Енгелс, еден од основачите на марксизмот

Фридрих Енгелс беше политички филозоф, социолог, комунистички револуционер и крупна фигура во европското социјалистичко движење во втората половина на 19

Read more

На денешен ден Град Скопје е ослободен од фашистичкиот окупатор

На 13 ноември 1944 година, борците од 42-та и 50-та народноослободителна дивизија на македонската војска и 16-та македонска бригада го

Read more

На денешен ден проработува првата партизанска печатница „Гоце Делчев“ во Македонија

Пред 81 година, на 6 ноември 1942 година, во селото Битуше, проработела првата партизанска печатница во Македонија „Гоце Делчев“. За

Read more

Улогата на работничката класа во подобрувањето на материјалната и социјална положба на работниците пред Втората светска војна

При изучувањето на улогата и однесувањето на работничката класа во текот на НОВ и социјалистичката револуција на Македонија, неопходно внимание

Read more

На денешен ден германските окупаторски сили ги извршиле масакрите кај селата Прждево и Бесвица

Со цел да обезбедат посигурно минување по линијата Солун-Скопје-Белград, германските единици решиле да зададат удар кон народноослободителното движење во реоните

Read more