Дојранското езеро е пред еколошки колапс

  • Реакција на ЛО Левица – Дојран

Во Дојранското езеро се наоѓаат екстремно високи концентрации на отпадни материи, фосфорни и азотни соединенија и ги надминуваат досега забележените концентрации на овие материи во било кој воден екосистем во земјата.

Високото присуство на отпадни материи, вклучително и фекалии, односно хипереутрофната состојба на езерото, доведува до развој на сино-зелени алги–цијанобактерии, кои ослободуваат многи силни токсини–цијанотоксини.

Ова е причината што кај многу туристи, особено деца, се јавуваат симптоми на повраќање, кревање на висока температура, дијареа, вртоглавица, проблеми со дишење, флеки или црвенило на кожата.

Дојранското езеро е споменик на природата од 2011 година, согласно Законот за заштита на природата. Правилникот за валоризација на заштитени подрачја е донесен една година подоцна, во 2012, па Дојранското езеро е прогласено за споменик на природата без претходна изработка на Студија за ревалоризација на езерото и истата сѐ уште не е изработена.

Речиси 8 месеци пумпите во хидросистемот Ѓавато се исклучени поради огромните трошоци за електрична енергија. Прочистителната станица во Дојран години наназад работи само со еден блок и затоа езерото е доведено до ваква состојба.

Градоначалникот Анго Ангов пред 4 месеци најави комплетно градење на нова прочистителна станица и колекторски систем и за истото Општината има добиен добиено од Влада на Република Македонија, околу 70 милиони денари.

Од Општина Дојран и Градоначалникот бараме да нѝ одговорат:
Дали ќе почнат со овој проект кога Дојранското езеро ќе стане мочуриште?