Богевски: Здравството тоне – буџетот расте министрите се трампаат

  • Пишува: Круме Богевски – член на Советот во Општина Кавадарци при политичката партија Левица

Здравство добива нов министер, само така, да, па во име на тоа

Буџетот со кој располага Министерство за здравство е зголемен за над 50% во последните 10 години!

  1. А зошто не се подобрени и условите во јавното здравство?
  2. А зошто Македонците со ретки болести бараат државјанство од околните земји само за да имаат пристап до лек?
  3. А зошто профитите на приватните клиники се дуплираат секоја година?
  4. А зошто плаќаме пенали за (не)изградба на Клинички Центар наместо да ги вложиме тие пари токму во изградбата?
  5. А зошто “премиерот” не знае дали и кога ќе се заврши изградбата на Клиничката Болница во Штип?
  6. А зошто јавните здравствени установи во Македонија должат повеќе од 100 милиони евра?

Зошто ТОЛКУ ЛЕСНО министерското место токму во здравство како толку важен и климав ресор се трампа при преговори за опстанок на Владава?

Си играте со нашите животи!