8.000 деца во Република Македонија не се евидентирани како ученици

  • Фејсбук статус на Дарја Муставаоглу – Советник од Левица во Општина Ѓорче Петров.

-Според резултатите од пописот скоро 8.000 деца во Република Македонија не се евидентирани како ученици во основните училишта.

-Според член 44 од Уставот, основното образование е задолжително.

Вака добиената разлика помеѓу две статистички евиденции е индиција за лажиран попис со двојно прикажување на податоци, односно податоците од пописот на дијаспората се прикажуваат како податоци за резидентно население.