Левица: Земјоделците оставени на милост и немилост на пазарот

Соопштение на политичката партија Левица.


„Владата на социјал-демократите немајќи никаква визија за економијата и земјоделието како витална стопанска гранка и дејност, по обичај земјоделците ги препушта на милост и немилост на пазарот!

Министерот за земјоделство Трајан Димковски сосема отворено им соопшти на земјоделците дека нивното производство Владата нема намера никако да го третира или уште помалку да го заштити, туку дека за нив и нивните производи ќе одлучувал пазарот! Како што и самиот министер во својата изјава потврди, ваквата пазарна логика без поддршка на пласманот од државата особено ќе ги погоди помалите земјоделци и нивната егзистенција која и моментално е загрозена.

Апсолутно неприфатливо е земјоделците и земјоделието како дејност каде се произведува пред се, храна за луѓето и животните, но и суровини за индустриска преработка и други иманентно потребни производи за животот – преку одгледување на одредени растенија и домашни животни – да се препушти на пазарот кој, не само што самите земјоделци ги фрла на маргините од социјалната скала, туку како што бевме сведоци од скоро време, тој ги фрла по улици и ги уништува дури и нивните плодови произведени со тешки маки и многу труд.

Додека трудот на земјоделците е погазен,а нивните семејства пригушени во преживувањето, Владата троши на советници и разно разни бирократи и ПР експерти кои имаат единствена задача да работат како јавни апологети на владеачката гарнитура. Кога Владата троши енормни суми на пари во воени цели за туѓи интереси и организации како НАТО пактот, кои водат војна и окупираат народи ширум светот, таа нема никакво оправдување за немањето пари и капацитет да обезбеди достоинствена откупна цена на земјоделските производи.”

ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ОСТАВЕНИ НА МИЛОСТ И НЕМИЛОСТ НА ПАЗАРОТВладата на социјал-демократите немајќи никаква визија за…

Публикувахте от Левица / E majta / Levica в Вторник, 9 юли 2019 г.