Наришкин: Светот ќе биде мултиполарен

  • Од интервју на Директорот на Службата за надворешно разузнавање на Руската Федерација Сергеј Наришкин за списанието „Национална одбрана“ (6 септември 2023 година)

Дефинирачки тренд во воено-политичка смисла е натамошното заострување на геополитичката конфронтација, која одамна премина во жешка фаза.

Иницијаторот на „подигнувањето на влоговите“ е дел од западната елита, која е подготвена не само да го жртвува украинското население, туку и да ја стави на коцка благосостојбата на сопствените граѓани во име на одржување на власта, парите и на лажно чувство на супериорност.

Но, со намера да нанесат „воен пораз“, а потоа целосно да ја „распарчат“ Русија, нашите западни противници погрешно пресметаа. Ова се однесува, пред сè, на проценката на нашиот потенцијал.

Конечно, јасно е дека Западот ги заборави наредбите на сопствените воени стратези и команданти, кои повеќе од еднаш низ светската историја кршеа заби од нашата земја – да се откажат од обидите за воена победа над Русија.

Како резултат на тоа, гледаме зголемена неизвесност во однос на веројатните исходи од сегашната фаза на геополитичка конфронтација. А заедно со ова, зајакнувањето на оние сили на светската сцена кои заедно со Русија се стремат да го локализираат изворот на тензијата и да спречат неговото претворување во механизам за активирање на тотален вооружен конфликт.

Можам со сигурност да кажам дека светот ќе биде мултиполарен. Движењето во оваа насока претставува природен развој на системот на меѓународни односи.

Гледаме како држави насекаде го потврдуваат својот суверенитет, го враќаат својот идентитет и ги зајакнуваат центрите на моќ, алтернатива на Западот. Ве молиме имајте предвид дека сите овие процеси се случуваат спонтано, надвор од рамката на кој било план, и покрај моќниот отпор на слабеењето на хегемонот.

Мултиполарниот свет, не е важно дали некому му се допаѓа или не, ќе стане уште покомплексен и непредвидлив.

Русија во овој свет ќе биде самата себе. Самостоjна цивилизација, еден од половите во воено-политичка, економска и културна смисла.