Македонци од Егејска Македонија сплотено оддадоа почит кон Гоце Делчев

Здруженијата на Македонците по потекло од Егејскиот дел на Македонија, В’мбел Егеј ,Свети Герман, Сонцето од Кутлеш, Загоричани, Сетинци Попадинци и Крушорадци , и Форумот за човекови права , сплотени одадоа почит на нашиот велилан, татко на нацијата, учител и војвода Гоце Делчев .