Левица денес поднесе иницијатива за референдум

  • објава на Политичката партија Левица

Претседателот Димитар Апасиев до Државна комисија пшоднесе иницијатива за референдум

Џафери нема право да ја одбие

Иницијативата е правно издржана