Левица воведува нова политичка култура во општинските совети

  • Соопштение на Политичката партија Левица.

За само два месеца од стапнувањето во општинските совети (ноември и декември 2021), советниците на Левица ширум Македонија воведоа многу новини и позитивни промени во работењето и во креирањето на локалната политика. 

Во продолжение на оваа рекапитулација ги наведуваме само најбитните:

  1. ЈАВЕН ИНТЕРЕС

– непочитување на недостоинствената придавка „Северна“ и потпишување на свечените изјави со називот „Република Македонија“, како име на државата во согласност со волјата на граѓаните изразена на два референдума;

– спречување продажба на државно и општинско земјиште (градежни парцели);

– иницијатива за дополнителен локален референдум за поништување на ДУПови;

– спречено спонзорирање на приватни медиуми со јавни пари;

– вонредни инспекциски контроли за сомнителни продажби на општинско земјиште;

– ревизија на работењето на јавните претпријатија;

– откажување од сите функционерски привилегии; 

– спроведување онлајн анкети.

2. ТРАНСПАРЕНТНОСТ ВО РАБОТЕЊЕТО

– обезбедување пренос во живо на седниците на Советот;

– отворени денови за прием на граѓаните;

– стотици барања за пристап до информации од јавен карактер;

– откривање и актуелизирање на десетици локални скандали во врска со наместени конкурси за вработување.

3. ДЕСОРОСОИДИЗАЦИЈА

– исклучување на корумпираните невладини организации (т.н. НВО сектор) од општинските проекти и пренамена на буџетските средства за вработување на логопеди и дефектолози во градинките.

4. ЕКОЛОГИЈА И ЗЕЛЕНИ ПОЛИТИКИ 

– мапирање и чистење на повеќе жешки точки и диви депонии низ општините;

– пренамена на средства за набавка на електростатски филтри на оџаците на објектитe за домување;

– воведување зелен Регистар на дрвја посадени на јавни површини;

– употреба на машини за дислокација и пресадување здрави дрвја;

– акциски план за заштита на амбиенталниот воздух;

– нови мерни уреди за мерење на квалитетот на воздухот;

– инсталирање фотоволтаични системи на јавните објекти.

5. ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ

– обезбедување средства за Дневни центри за лица со посебни потреби;

– сензорна соба за лицата со попреченост;

– субвенционирање на електромоторни инвалидски колички;

– прилагодување на тротоарите за лица со физичка попреченост;

– зголемување на средствата наменети за домување на возрасни лица со попреченост.

6. СОЦИЈАЛА

– ослободување на самохрани родители од плаќање надоместок во детски градинки;

– донирање на исечените дотраени дрвја за огрев на социјално загрозени семејства. 

7. ИНФРАСТРУКТУРА

– асфалтирање на градски улици;

– реконструкција на краци од главни улици;

– уредување на детски паркови и игралишта;

– трансформирање на дел од сообраќајниците во пешачки зони без моторни возила.

8. КУЛТУРА И СПОРТ

– фестивали за world, jazz и современа музика;

– детски фестивали;

– награден фонд за поддршка на локални уметници;

– реконструкција на соблекувални во спортски сали;

– спонзорирање на локални традиционални турнири и спортски манифестации;

– поддршка на нови повеќенаменски игралишта.