Përpjekje e pasuksesshme per nje festë të rre: Dita e drejtësisë

Qytetarët e Repubilkës së Maqedonisë kërkuan që të futet një festë e rre në listën e festave shtetërore, dita e drejtësisë, që ta festojnë sigurinë në shtet nga kriminaliteti. Dita e arrestimit të Sead Koçan tingëllonte si një datë e përsosur për një festë të tillë kolektive. Megjithatë, MVR dha deklaratë që Sead Koçani do të lëshohet në liri dhe se populli nuk ka bazë të kërkoj një festë të atillë, sepse nuk ka kriminel të arrestuar në Maqedoni.