Захарова: Воената хегемонија на САД е злото на современиот свет

  • Од одговорите на прашања за медиумите за време на брифингот на официјалната претставничка на Министерството за надворешни работи на Русиjа Мариjа Захарова за актуелни надворешнополитички прашања (13 септември 2023 година):

Прашање: Како би ја оцениле американската воена хегемонија?

Марија Захарова: „Како злото на современиот свет. Во светот постои зло токму во термин на американската хегемонија. Поинаку велат: неоимперијализам, неоколонијализам. Она што е концентрирано таму е она што не му дозволува на светот да решава итни прашања и проблеми, да се развива, да има еднакви права и обврски за сите држави, а најважно – да се потпре на законот, но да се чувствува слободни.

Сето ова е попречено од американската хегемонија. Ми се чини дека долго време им мешат и на себеси. Индикаторот во форма на ужасен, колосален американски јавен долг, според мене, е една од манифестациите на фактот дека во стремежот кон некаква светска доминација, тие ја пропуштија главната работа – сопствените проблеми, кои сега се очигледно не проблеми, туку кризи.“