СОВЕТНИЦИТЕ НА ЛЕВИЦА ПОДНЕСОА БАРАЊЕ ЗА РЕВИЗИЈА ВО ОПШТИНА КАРПОШ

“Во согласност со Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ број 66/10, 145/10, 12/14, 43/14, 154/15, 192/15, 27/16 и 83/18) и ,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 122/21), советниците на Левица поднесоа барање до Државниот завод за ревизија за спроведување на ревизија во Општина Карпош.

„Бројните индиции за нерегуларноста во работењето на општината предводена од Стефан Богоев е главната причина за поднесување на ова барање. Оттука очекуваме ДЗР да го прифати барањето и да спроведе итна ревизија“ изјави Мартин Димоски, советник во Општина Карпош.

Последната ревизија во Општина Карпош од страна на Државниот завод за ревизија е спроведена во 2017 година. Со ова барање, се иницира спроведување на три вида на ревизија: ревизија за регуларност, ревизија за усогласеност и ИТ ревизија.”