Eко Герила: Анѓушев што подалеку од одлуките во врска со Југохром

Соопштение на иницијативата „Еко Герила”.


Ние не им веруваме на ветувањата на Југохром и на Владата, бидејќи со години нè мамеа. Бараме заменик-премиерот Анѓушев целосно да се повлече од сите одлуки за Југохром, бидејќи постојат сомнежи за можните последици од корупцијата и конфликтот на интереси. Продажбата на електрична енергија на Југохром од ЕДС, која беше во сопственост на Анѓушев и тоа што поранешните вработени тврдат дека тој претходно бил генерален директор на Југохром во период од неколку месеци, дава уште поголем простор за сомневање за судир на интереси и корупција, што судството треба да го испита.

Силно препорачуваме целиот процес да биде надгледуван од независни експерти.
Македонија потпиша и се обврза да ја почитува Архуската конвенција за пристап до информации, учество на граѓаните во одлучувањето и пристап до правда за прашањата поврзани со животната средина. Изненадени сме поради тоа што Владата е загрижена од надзорот на независните експерти ако системот за филтрирање, за кој тие тврдат дека ќе го инсталираат, и ќе ги исполни бараните стандарди. Затоа, без строг надзор од страна на независни експерти и обезбедување дека граѓаните и децата од Тетово нема да бидат повторно труени како во минатото, нема да дозволиме повторно отворање на овој познат убиец.