Година дена на владата на Зоран Заев

Владата покажа недоволен успех иако демонстрираше многу желби за напредок. Сепак, мора да се постават оценки за објективните критериуми пред нејзиното избирање, а не да се изнесуваат вреднувања за критериуми кои се измислуваат пост фестум како што Заев си ги рецитираше.

Област Критериум Резултат
Економија Поинаква стратегија од претходната власт 0/2
Значајни измени во легислативата 0/2
Значаен раст на БДП 0/2
Стратегија за домашни капацитети 0/2
Долгови спрема работници 0/2
Финансии Капитални инвестиции на новите задолжувања 0/3
Стратегија за повисоко прогресивно оданочување 0/3
Зголемување на минимална плата 2/4
Правосудство Прекин на политичките игри без разрешница 0/3
Прекин на притисокот врз опозиција 0/3
Средување на хаосот во легислативата 0/4
Здравство Решавање на проблемот на одлив на кадар од државниот сектор 0/5
Решение на проблемите со лековите 0/5
Образование и култура Поинаква стратегија од претходната власт 0/8
Стопирање на екстерното тестирање 2/2
Безбедност Крај на лажните ветувања за НАТО 0/6
Крај на партиските вработувања во МВР 0/3
Жена министер за одбрана 1/1
Надворешна политика Крај на преговорите за името 0/4
Нова стратегија за соработка со соседните земји 0/6
Животна средина Стратегија 0/5
Решение за рудниците 1/5
Енергетика Стратегија за алтернативна енергија 0/4
Стратегија против либерализација на енергетскиот пазар 0/4
Решение за РЕК Битола 0/2
Демократија и човекови права Намалување на национал-шовинизмот и етно-шовинизмот 0/2
Крај на апсолутистичкото владеење 0/2
Слобода на медиумите 0/2
Рамноправност 0/2
Подобрување на малцинските права 0/2
Вкупно 6/100

Оценка – недоволен успех
Да беше на испит Владата на Заев ќе паднеше.