Славко Јаневски – 103 години од раѓањето на македонскиот писател

Денес се навршуваат 103 години од раѓањето на истакнатиот македонски раскажувач, романописец, поет, филмски сценарист, есеист, сликар и општественик, Славко Јаневски – автор кој припаѓа на првата генерација македонски писатели по Втората светска војна, која ги поставила темелите на натамошниот развој на современата македонска книжевност.

Дел од неговото творештво е достапно и во дигитална форма.

Романи:

„Месечар“ (првообјава: 1958; дигитализирано издание: 1993): https://digitalna.gbsk.mk/items/show/20

„И бол и бес“ (1964): https://digitalna.gbsk.mk/items/show/11

„Тврдоглави“ (првообјава: 1969; дигитализирано издание: 1987): https://digitalna.gbsk.mk/index.php/items/show/23

Раскази:

„Кловнови и луѓе“ (1954): https://digitalna.gbsk.mk/index.php/items/show/300

Поезија:

„Крвава низа: лирски фрагменти“ (1945 – прва објавена книга на Славко Јаневски): https://digitalna.gbsk.mk/items/show/70

„Песни (1944-1948)“ (1948): https://digitalna.gbsk.mk/items/show/100

„Лирика“ (1951): https://digitalna.gbsk.mk/index.php/items/show/153

„Каинавелија“ (1968): https://digitalna.gbsk.mk/items/show/1

„Змејови за игра“ (1983): https://digitalna.gbsk.mk/items/show/10

Поезија за деца:

„Милиони џинои“ (поезија за деца, 1948 – една од првите три книги за деца на Јаневски): https://digitalna.gbsk.mk/items/show/116

„Јазол“ (филмско сценарио во ракопис, за филмот „Јазол“ во режија на Кирил Ценевски од 1985 година – во сценариото е адаптирано прозното дело на Јаневски „Две Марии“ објавено во 1956 година)

„Јазол 1“: https://digitalna.gbsk.mk/items/show/13

„Јазол 2“: https://digitalna.gbsk.mk/items/show/16

„Јазол 3“: https://digitalna.gbsk.mk/items/show/17

„Јазол 4“: https://digitalna.gbsk.mk/items/show/18

„Јазол 5“: https://digitalna.gbsk.mk/items/show/294

Фотографии од Славко Јаневски и негови уметнички слики https://digitalna.gbsk.mk/items/show/21

Дигитализираните верзии на книгите, ракописите, фотографиите и уметничките слики на Славко Јаневски се дел од дигиталната библиотека на Градска библиотека „Браќа Миладиновци“-Скопје.

Биографија на Славко Јаневски на веб-страницата на МАНУ: http://manu.edu.mk/teams/славко-јаневски/