Излезе од печат триесеттото издание на „Филозофска трибина“

Минатата седмица беше објавен триесеттиот број од списанието „Филозофска трибина“ коешто го издава Филозофското друштво на Македонија.

Во ова издание можат да се најдат 8 авторски текстови на различни релевантни философски теми од: проф. д-р Денко Скаловски, проф. д-р Ристо Солунчев, вонреден проф. д-р Јасмина Поповска, доцент д-р Куштрим Ахмети, д-р Лазар Фотев, м-р Александар Симоновски, м-р Ведран Диздаревиќ и м-р Тони Димитров; превод на еден дел од Воведот на „Естетиката“ од Николај Хартман, од страна на д-р Трајче Серафимовски; 3 текстови во рубриката Студентски форум од колегите студенти: Љубица Покупец, Андреј Лазаревски и Никола Ристевски; победничкиот текст на Христијан Милановски од Конкурсот за најдобар есеј во рамките Средношколската видео лектира 2020 (дел од Едукативната програма на 10. Филозофски филмски фестивал), поместен во рубриката Средношколски форум; приказ на книгата „Збирка есеи од кинеската филозофија“ на вонреден проф. д-р Александар Стаматов, од страна на проф. д-р Ана Димишковска. Во рубриката Филозофски живот можат да се најдат прилози со информации за филозофските настани и новопојавените филозофски наслови меѓу две „Трибини“, како и поширок осврт кон 11. Филозофски филмски фестивал.

За жал и овој број започнува со пригоден комеморативен текст, овојпат за колегата проф. д-р Владимир Давчев (1962–2021) од страна на проф. д-р. Сузана Симоновска. Во рубриката Библиографии е предаден еден дел од објавеното филозофско и научно творештво на професорот Давчев.

Излегувањето на овој број на „Филозофска трибини“ е поддржан од страна на Министерството за култура и таа може да се најде во Книжарниците „Или Или“ и „Култура“, еден примерок чини 150 денари.