„МАЈКА БЕЖАНКА” – Петре М. Андреевски – По повод Светскиот ден на бегалците.

По повод Светскиот ден на бегалците.

„МАЈКА БЕЖАНКА” – Петре М. Андреевски

Зошто сета болка ми ја оставаш,
боже,
мене ми ја оставаш?
Сега ќе дојдат децата да ми ги земат,
боже,
децата да ми ги земат.
Каде да бегам, каде да ги скријам,
боже,
кажи ми ако гледаш?
Со кое дете да бегам, кое да го оставам,
боже,
кое да го оставам?
Сите се мои, сите се твои,
боже,
ниедно немам за давање!