Business as usual

Facebook го направи Марк Цукерберг една од највлијателните личности на денешницата. Социјалната мрежа се користи за сè поголем број активности, од следење на политичките збиднувања, низ маркетингот на продукти од голем број индустрии, па сè до секојдневното минување на слободното време.

Read more

Нафтата повеќе не е највредниот ресурс на светот, туку податоците

Следниов текст е превод и ставовите изразени во него не нужно се совпаѓаат со ставовите на редакцискиот тим. Нова стока

Read more