Затајуваат ли институциите на системот пред семејното насилство во Република Македонија?

Реакција на Левица – Социјален сектор Семејното насилство има повеќе форми. Може да се јави како физичко, психичко, сексуално, финансиско

Read more