Западот преку соседите на Нигер одобруваат воена интервенција и потикнуваат „светска африканска војна“

Западноафриканските влади го направија првиот чекор во обидот да го задушат пучот во Нигер, наредувајќи армиите во регионот веднаш да

Read more