Важноста на инпутите во развојот на земјоделството

Пишува Никола Петров – Координатор на Левица – Земјоделски сектор Исклучително неповолните услови за развој на земјоделското производство во државата

Read more

Н.Р. Кина: Развој и модернизирање на инфраструктура наменета за младата популација

Едни од проектите на кои активно се работи во Н.Р. Кина, со цел задоволување на потребите за здрав психо-физички развој

Read more