Државни судии-извршители кои ќе работат за плата, а не да се богатат на грбот на граѓаните!

Став на Новица Ристески, член на ЦК на Левица. Озаконетото постоењето на приватните извршители во пракса се покажа како тотално

Повеќе