Во библиотеката „М.И. Рудомино“ има над 4,5 милиони книги, а дел од нив се напишани и на македонски јазик

На денешен ден во 1922 година во Москва отворена е Серуската државна библиотека за странска литература „М.И. Рудомино“. Своето име

Read more