Британската психолошка асоцијација гласаше да се исклучи руското психолошко друштво од Европската федерација на здруженија на психолози

Пишува Ивана Стоименовска, магистер по социјална психологија. Антируската пропаганда од страна на Западот отиде толку далеку што покрај сите санкции

Read more

Еволуција на сегашноста

‘’Големите промени на цивилизацијата се последица на промената на мислењето на народот.  При повнимателно проучување на големите пресврти низ историјата

Read more

Марксизам и психологија

Приоретизирање на индивидуални фактори го ослободува системот од одговорност. И ако личности можат да бираат што ќе се случи, тие можат да бидат обвинети за погрешен избор, повторно ослободувајќи го системот од одговорност.

Read more