JП„Водовод и канализација“ со Душко Весковски не наплатило 60 отсто од произведената вода

ЈП„Водовод и канализација“ од Скопје произвело и испорачало повеќе вода, отколку што наплатило од крајните корисници. Ова е утврдено во

Read more