ЈКП Водовод наплаќа за одведување на фекални води во каналска мрежа

ЈКП Водовод со допис призна дека каналите наменети за атмосферски води ги сметаат за вид на канализациона мрежа со што

Read more

JП„Водовод и канализација“ со Душко Весковски не наплатило 60 отсто од произведената вода

ЈП„Водовод и канализација“ од Скопје произвело и испорачало повеќе вода, отколку што наплатило од крајните корисници. Ова е утврдено во

Read more