Германците ревносно ги оплакуваат жртвите на тероризмот, освен ако се Руси

Брандебуршката порта во Берлин во последните неколку години осамнуваше во боите на земјите, чии граѓани беа жртви на тероризмот. Тоа

Read more