Единствено Левица има визија за промени во јавната администрација и работничкиот статус

Интервју за порталот на ДСП Ленка со Дарко Ристовски – координатор на секторот ИТ и администрација и кандидат за пратеник

Read more

Разликата помеѓу парите и капиталот

Апологијата на експлоатацијата на трудот силно се потпира на проширувањето на дефиницијата на поимот за капитал, односно, на дефинирањето на

Read more