Политичкиот камелеон претворен во Франкенштајн, ги удри ДПМНЕ и СДСМ со својот камен по глава

Во социјално опкружување на енормна економска нееднаквост, огромна сиромаштија и крајно небезбедна средина во секој поглед од секојдневието – социјална

Read more