Бунтот од Измир, првиот масовен женски отпор во отоманската историја

Во 1828 година, некаде во месец Јуни, во Измир влегува пченица преку црниот пазар. Три мелници, како олигопол управуваат со

Read more

Европската унија во Македонија во втората половина на 19-тиот и првата половина на 20-тиот век

Ставовите изразени во оваа колумна не нужно се совпаѓаат со ставовите на редакцијата. Народот прави своја историја, но не по своја

Read more