Зошто Фондот за осигурување на депозити работи исклучиво во корист на банките а на штета на доверителите физички и правни лица

Објава од Здружение на оштетени штедачи од „Еуростандард Банка“. Фондот за осигурување на депозити ги штити банките, а ги оштетува

Read more