Наjвисок јавен долг досега, државата должи 7,2 милијарди евра или 62,5 % БДП

Во рамките на Јавниот долг влегуваат парите што ги должи државата, јавните претпријатија, општините, претпријатијата во државна сопственост, Народната банка.

Read more