За еден месец потрошувачките кредити се зголемиле за 14,5 милиони евра

Потрошувачките кредити, кои се прв избор на граѓаните кога се работи за задолжување кај банките, за еден месец се зголемиле

Read more

Наjвисок јавен долг досега, државата должи 7,2 милијарди евра или 62,5 % БДП

Во рамките на Јавниот долг влегуваат парите што ги должи државата, јавните претпријатија, општините, претпријатијата во државна сопственост, Народната банка.

Read more