Поповска: Младите губат интерес за изучување занаетчиство во Македонија

Антропол: Колкаво е значењето на занаетчиството во Македонија? Поповска: Занаетчиството има големо значење за Македонија и тоа по неколку аспекти:

Read more