15 Октомври – Ден на руралната жена

 „Кога жената претставува значаен дел на фармерството и/или на земјоделските канали за додадена вредност, грешката на неискористувањето на нејзиниот полн

Read more