Јавното претпријатие за стопанисување со објекти за спорт де факто не треба да постои

Реакција на Политичката партија Левица Со измените предвидени во Закон за изменување и дополнување на Законот за спорт, предвиден е

Read more