Oбразование – Идеолошка хегемонија на буржоазијата во капиталистичкото општество

Пишува: Кристијан Димков – Студент на филозофски факултет и Генерален Секретар на Црвена Младина Образованието како најважниот агенс на секундарна

Read more

Глобализацијата и јазикот

Пишува Кристијан Димков – Студент на Институтот за Социологија на Филозовскиот факултет при УКИМ и член на Црвена Младина (продолжение на

Read more

Културната доминација (хегемонија) на Западот

Пишува Кристијан Димков – Студент на Институтот за Социологија на Филозовскиот факултет при УКИМ и член на Црвена Младина (продолжение

Read more

Што претставува западизацијата?

Што претставува западизацијата: Глобализација, Хегемонија, Експлоатација, Империјализам – Пишува Реџеп Исмаил – Хактан – член на Президиумот на Левица Пред

Read more