Добредојде мајко Македонијо во Европа без вeтo, Европа за сите

Говорот на македонските коментатори пред почетокот на мечот повторно ја наежија цела Македонија. „Добар ден мајко Македонијо. Добредојде во Европа,

Read more