Наши народни пари за грчки и други странски универзитети

Минатата учебна година, над 20,000 дечиња од основно образование немаа компјутер или интернет и годинава посетуваа ‘настава’ на ТВ. Не

Read more

Стипендистите на странските универзитети заборавени од власта

Пишува: Василка Аврамовска – дипломирана на постдипломски студии во Велика Британија Вработувањето на некомпетентен, корумпиран и неспособен кадар на клучни

Read more