Положбата и проблемите на селаните – земјоделци во капиталистичка Република Македонија

Пишува Никола Петров – Координатор на Левица – Сектор земјоделие Положбата и проблемите на селаните – земјоделци во капиталистичка Република

Read more