[Видео] Спортски коментар на 30-годишната политичка игра

Метафора за политичката игра преку хумор и сатира, низ спортски коментар, забава за широките народни маси, ем столици,богами и КОЊопои.

Read more