Трет ден не работи сајтот за најавената платежна картичка

Платежните картички кои беа најавени со третиот сет економски мерки сѐ уште не во употреба, иако конечните листи на лицата

Повеќе