За планската економија

Извадок од “Предавање за фашизмот” на Палмиро Тољати. Капиталистичката економија е анархична, не само затоа што капиталистите на покажуваат добра

Read more

Зошто сум утопист?

Зошто сум јас утопист? Затоа што мислам дека профитот треба да се подели на сите кои што работат на продуктот?

Read more

Зошто социјализам? – Алберт Ајнштајн

Дали е препорачливо за некој кој не е експерт за економски и општествени прашања да искажува мислења за социјализмот? Верувам

Read more