Левица: Власта троши 750 милиони евра во туѓи енергетски проекти

Реакција на Политичката партија Левица Премиерот Ковачевски вчера од Грција повторно го промовира гасниот терминал во Александрополус, за кој најави

Read more

Растот на туризмот и очекуваните девизни приливи од него во Република Македонија

Пишува Никола Петров, Координатор на Левица – Сектор туризам. После стабилниот раст на бројот на туристи, ноќевања и девизни приходи

Read more

За планската економија

Извадок од “Предавање за фашизмот” на Палмиро Тољати. Капиталистичката економија е анархична, не само затоа што капиталистите на покажуваат добра

Read more

Зошто сум утопист?

Зошто сум јас утопист? Затоа што мислам дека профитот треба да се подели на сите кои што работат на продуктот?

Read more

Зошто социјализам? – Алберт Ајнштајн

Дали е препорачливо за некој кој не е експерт за економски и општествени прашања да искажува мислења за социјализмот? Верувам

Read more