Членовите на Надзорниот одбор во библиотека „Тане Георгиевски“ изгласале завршна сметка која ја немаат ниту видено

Реакција на Левица – ЛО Куманово. На претходната Седница на Надзорен одбор за контрола на материјално-финансиско работење, во библиотеката ,,Тане

Read more