Цуцуловски: Договори треба де се во согласност со законот, а не законот согласно договорите

Во последните неколку години гледаме постојано кршење на правното начело наречено уставност и законитост, согласно кое се утврдува хиерархијата во

Read more