Кузман Јосифовски – Питу, убиен на денешен ден 1944 година, од бугарскиот фашистички окупатор

Статус на пратеникот Борислав Крмов. “… Легендите што ми ги раскажуваше баба ми Заха, за Марко Крале, па за дедо

Read more