(не)демократијата и нејзините (не)последици

Американската Сојузна Комисија за Комуникации (FCC), која брои 5 поставени (неизбрани) членови, на 14 декември 2017, изгласа да ја укине

Read more

Нафтата повеќе не е највредниот ресурс на светот, туку податоците

Следниов текст е превод и ставовите изразени во него не нужно се совпаѓаат со ставовите на редакцискиот тим. Нова стока

Read more