Културата во Скопје тивко умира во заложништво на Градот

Поимот „култура“ има потекло од латинскиот термин cultus и значи одгледување, негување,  облагородување или култивирање на почвата, во контекст на

Read more