Продолжете мои сакани, еден ден и нашиот народ ќе ја доживее слободата

Текстот е преземен од страната „Егејскиот дел на Македонија.” Мајор Костадин (Дине) Суљев (1914 г. – 24.05.1948г.), роден во селото

Read more